Kỹ thuật hàn nhôm với phương pháp hàn TIG

So với các kim loại khác, thì nhôm và các hợp kim của nhôm chỉ có thể hàn tốt với các phương pháp sử dụng khí bảo vệ là khí trơ như các phương pháp hàn TIG, hàn MIG. Do các phương pháp hàn này không cần chất trợ dung vẫn đảm bảo được chất lượng mối hàn tối ưu.

 

 

Quy trình sản xuất chế tạo thanh nhôm định hình

Để tạo ra được sản phẩm nhom dinh hinh cần trải qua một quy trình sản xuất nghiêm ngặt với những sản phẩm nhôm nguyên chất.
 

 

Tiêu chuẩn về nhôm và hợp kim nhôm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm dạng thanh, thỏi, ống và profin (gọi tắt là sản phẩm) từ nhôm và hợp kim nhôm thông dụng, sản xuất bằng cách ép đùn.

 
Các tin khác :