Nhôm Định Hình90x90

Liên hệ

Mã sản phẩm: CT-90x90

Vật liệu: A6063-T5

Kích thước: 90 x 90 mm

Trọng lượng: 5.6 kg/m

Độ dầy: 2 mm

Lượt xem 1942

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

Nhôm Định Hình 30x30

Liên hệ - VNĐ

2442

Nhôm Định Hình 45x45

Liên hệ - VNĐ

2438

Nhôm Định HÌnh 40x40

Liên hệ - VNĐ

2784

Nhôm Billet

Liên hệ - VNĐ

2447