Chuyền sơn tĩnh điện bắt đầu hoạt động từ 08-2022.

Chuyền sơn đứng hiện đại nhất Việt Nam hiện nay đã đưa vào hoạt động.

Công suất: 20,000 tấn /năm