Ke Góc Liên kết Khung Bao - KE1697

Liên hệ

Mã sản phẩm : KE-C1697

Lượt xem 2001

Quy cách: 59.5 x 59.5 mm

Vật liệu: 6063-T5

Diện tích : 804.399 mm2

Chu vi: 237.139 mm

Trọng lượng : 2.179 kg/m

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

NHÔM TRÒN PHI184*3.1

Liên hệ - VNĐ

2068

Ke Lam Chắn Nắng

Liên hệ - VNĐ

1299

Nhôm Hộp 100*200

Liên hệ - VNĐ

6476

Nhôm Hộp Vuông

Liên hệ - VNĐ

4948

Nhôm Hộp

Liên hệ - VNĐ

6670

Nhôm V

Liên hệ - VNĐ

2784

Đứng Móc Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

1427

Đứng Hộp Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

1913

Khung Đứng Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

1368

Ngang Hở Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

1364

Đứng Hở Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

1321