Nhôm Hộp

Liên hệ

Lượt xem 4606

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
     Mã sản phẩm              Vật liệu        Kích thước (mm)     Độ dầy (mm)    Trọng lượng (kg/m)
T7004 A6063 T5 45 x 76 1.0 0.643
T7013 A6063 T5 25 x 76 1.0 0.383
T6102 A6063 T5 25 x 38 0.7 0.218
T30*50 A6063 T5 30 x 50 0.7 0.283
M6111 A6063 T5 10 x 20 0.5 0.058
M6102 A6063 T5 25 x 38 0.5 0.123
M6103 A6063 T5 25 x 50 0.5 0.150

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

NHÔM TRÒN PHI184*3.1

Liên hệ - VNĐ

983

Ke Lam Chắn Nắng

Liên hệ - VNĐ

958

Nhôm Hộp 100*200

Liên hệ - VNĐ

3758

Nhôm Hộp Vuông

Liên hệ - VNĐ

2643

Nhôm V

Liên hệ - VNĐ

1684

Đứng Móc Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

1154

Đứng Hộp Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

1457

Khung Đứng Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

1088

Ngang Hở Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

947

Đứng Hở Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

952

Đố Giữa Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

1125