Đố Giữa Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ

Lượt xem 1018

THÔNG SỐ SẢN PHẨM 
  Mã Sản Phẩm                  Vật Liệu                Quy Cách (mm)    Độ Dầy (mm)     Trọng Lượng (kg/m) 
T7054 6063 T5 100 x 25.4 1.0 0.815
S7054 6063 T5 100 x 25.4 0.7 .0.603
M7054 6063 T5 100 x 25.4 0.5 0.513

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

NHÔM TRÒN PHI184*3.1

Liên hệ - VNĐ

644

Ke Lam Chắn Nắng

Liên hệ - VNĐ

842

Nhôm Hộp 100*200

Liên hệ - VNĐ

3189

Nhôm Hộp Vuông

Liên hệ - VNĐ

2276

Nhôm Hộp

Liên hệ - VNĐ

4232

Nhôm V

Liên hệ - VNĐ

1473

Đứng Móc Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

1059

Đứng Hộp Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

1343

Ngang Hở Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

848

Đứng Hở Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

854