Trên Dưới Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ

Lượt xem 517

THÔNG SỐ SẢN PHẨM 
  Mã Sản Phẩm                  Vật Liệu                Quy Cách (mm)    Độ Dầy (mm)     Trọng Lượng (kg/m) 
T7051 6063 T5 75 x 25.4 1.0 0.678
S7051 6063 T5 75 x 25.4 0.7 .0.486
M7051 6063 T5 75 x 25.4 0.5 0.385

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

NHÔM TRÒN PHI184*3.1

Liên hệ - VNĐ

368

Ke Lam Chắn Nắng

Liên hệ - VNĐ

701

Nhôm Hộp 100*200

Liên hệ - VNĐ

2349

Nhôm Hộp Vuông

Liên hệ - VNĐ

1791

Nhôm Hộp

Liên hệ - VNĐ

3631

Nhôm V

Liên hệ - VNĐ

1150

Đứng Móc Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

930

Đứng Hộp Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

1188

Ngang Hở Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

722

Đứng Hở Cửa Đi Hệ 700

Liên hệ - VNĐ

736