HỆ CASA-65 RÃNH C

Liên hệ

NHÔM CỬA HỆ CASA-65 RÃNH C

Lượt xem 503

   MÃ SẢN PHẨM                                MẶT CẮT                      ĐỘ DẨY  (MM)    T/LƯỢNG (KG/M)
CASA600 2.0 0.562
CASA601 2.0 2.301
CASA602 2.0 2.000
CASA603 1.9 0.713
CASA604 1.2 0.253
CASA605 2.0 1.124
CASA606 2.0 1.421
CASA607 2.0 1.820
CASA608 2.0 2.128
CASA609 2.0 2.129
CASA610 1.8 1.274
CASA611 1.2 0.331
CASA612 1.8 0.656
CASA613 2.5 0.153
CASA614 1.6 1.666
CASA615 1.4 1.086
CASA616 1.3 0.351
CASA617 1.2 0.264
CASA618 1.4 1.144
CASA619 1.4 1.049
CASA620 1.4 1.516
CASA621 1.4 0.020
CASA622 1.5 1.381
CASA623 2.0  0.423
CASA624 3.5 2.337
CASA625 4.0 5.674

CASA626

4.0

6.627

CASA627 1.2 0.087
CASA642 1.5 0.279

 

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

HỆ VÁT CẠNH PMD

Liên hệ - VNĐ

503

NHÔM CỬA HỆ XINGFA - 55

Liên hệ - VNĐ

552