NHÔM CỬA HỆ XINGFA - 55

Liên hệ

NHÔM CỬA ĐI HỆ XINGFA - 55

Lượt xem 551

MÃ SẢN PHẨM  MẶT CẮT  ĐỘ DẦY (mm) T/LƯỢNG (kg/m)

XFCT-3328

XFCT-3328A

 XFCT-3328N 

               

2.0

1.4

1.2

1.180

0.946

0.832

 XFCT-3303

 XFCT-3303A

 XFCT-3303N

2.0

1.4

1.2

1.391

1.133

1.017

 XFCT-3304

 XFCT-3304A

2.0

1.4

2.030

1.530

 XFCT-3329 1.2 0.389
XFCT-3329A 1.2 0.374
XFCT-3304N 1.6 1.584
XFCT-3323A 1.4 0.900
XFCT-3323N 1.3 0.863
XFCT-3300 2.0 0.345
XFCT-3326 1.4 0.877
XFCT-3326A 2.0 1.169
XFCT-3295 1.0 0.271
XFCT-3296 2.0 0.237
XFCT-3286 1.0 0.222
XFCT-3203 1.4 0.955

XFCT-3209

XFCT-3209N

1.4

1.1

0.800

0.653

XFCT-3313 1.4 1.054

XFCT-3318

XFCT-3318N

XFCT-3318HD

1.4

1.2

1.1

0.842

0.754

0.713

XFCT-C459 1.0 0.139

XFCT-3202A

XFCT-3202N

XFCT-3202HD

1.4

1.2

1.1

1.035

0.955

0.911

XFCT-3033 1.4 0.820
XFCT-3208 1.4 0.716
XFCT-C1687 2.5 1.672
XFCT-F347 4.0 4.550
XFCT-LX63 4.0 5.057
XFCT-C1697 2.5 2.179
XFCT-60T2.5 2.5 1.784

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

HỆ CASA-65 RÃNH C

Liên hệ - VNĐ

503

HỆ VÁT CẠNH PMD

Liên hệ - VNĐ

503