HỆ VÁT CẠNH PMD

Liên hệ

NHÔM CỬA HỆ VÁT CẠNH PMD

Lượt xem 503

       MÃ SẢN PHẨM                           MẶT CẮT                     ĐỘ DẦY (MM) T/LƯỢNG (KG/M)
CT-PMD5501S 1.1 0.722
CT-PMD5502 1.2 0.920
CT-PMD5502AS 1.1 0.936
CT-PMD5520 1.2 0.920
CT-PMD5520AS 1.1 0.951
CT-PMD5520AS201 1.1 0.884
CT-PMD5503S 1.0 0.793
CT-PMD5504 1.0 0.675
CT-PMD5504A 1.0 0.818
CT-PMD5540 1.0 0.760
CT-PMD5505S 1.1 0.628
CT-PMD5506 1.2 0.215
CT-PMD5507S 1.0 0.227
CT-PMD5508 1.08 0.344
CT-PMD5509 2.0 0.367
CT-DMAE0019F 0.6   0.324  
CT-PMD5012 1.0 0.680
CT-PMD5013 1.0 0.649
CT-PMD5014 1.4 0.366
CT-PMD5015 1.2 0.277
CT-PMD5504B 1.0 0.668

 

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

HỆ CASA-65 RÃNH C

Liên hệ - VNĐ

504

NHÔM CỬA HỆ XINGFA - 55

Liên hệ - VNĐ

552